Informacje dotyczące Wypożyczalni i Czytelni dla Dorosłych

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyskowicach otrzymał dotację na zakup sprzętu multimedialnego: laptopa z oprogramowaniem, projektora oraz ekranu projekcyjnego. Dotacji udzieliło Centrum Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich CRIS z siedzibą w Rybniku w ramach programu „Fundusz Inicjatyw Społecznych – Śląskie Lokalnie” na projekt „Krok w nowoczesność”.

Sprzęt został zainstalowany w siedzibie U.T.W (Miejska Biblioteka Publiczna) i będzie służył jako m.in. pomoc w działaniach administracyjno-biurowych oraz do wizualizacji i prezentacji wykładów oraz spotkań tematycznych.

W ramach projektu „Krok w nowoczesność” we wrześniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbywają się spotkania tematyczne prowadzone przez wolontariuszy, w których mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby.

logotypy_fio_z_podpisem_2017.jpg

Harmonogram spotkań - Projekt FIO

1 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Ogólnopolska akcja pod patronatem Pary Prezydenckiej ma na celu popularyzację czytelnictwa oraz polskich pisarzy.

Do przeczytania fragmentów dramatu zaproszeni zostali: Jolanta Drozd – Przewodnicząca RM w Pyskowicach, Wacław Kęska – Burmistrz Miasta Pyskowice, Bogusław Domagała – Radny RM w Pyskowicach, Anna Smyl – Radna Powiatu gliwickiego, Henryk Sibielak – Dyrektor MOKiS w Pyskowicach, Krystyna Trzęsicka – długoletni czytelnik i przyjaciel biblioteki oraz uczennice SP Nr 3 w Pyskowicach- Julia Borkowska i Wiktoria Groelich.

Czytaniu „Wesela” towarzyszyła wystawa prac dzieci wykonanych w czasie zajęć „Bibliolata 2017”.

28,15,0,50,1
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,40,10,5,0,1,0,15,0,1
nck_2017_1.jpg
nck_2017_1.jpg
nck_2017_1.jpg
nck_2017_2.jpg
nck_2017_2.jpg
nck_2017_2.jpg
nck_2017_3.jpg
nck_2017_3.jpg
nck_2017_3.jpg
nck_2017_4.jpg
nck_2017_4.jpg
nck_2017_4.jpg
nck_2017_5.jpg
nck_2017_5.jpg
nck_2017_5.jpg
nck_2017_6.jpg
nck_2017_6.jpg
nck_2017_6.jpg
nck_2017_7.jpg
nck_2017_7.jpg
nck_2017_7.jpg

Podczas wakacyjnych zajęć gościliśmy w Filii Nr 1  logopedę  mgr Beatę Mandrelę-Kazanów, która  przeprowadziła Plastyczny Konkurs Logopedyczny. Uczestnicy przeczytali wiersze logopedyczne a następnie wykonali do nich piękne ilustracje. Na zakończenie każdy otrzymał pamiątkowy dyplom i niespodziankę.

28,15,0,50,1
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,40,10,5,0,1,0,15,0,1
konkurs_logoped_2017_1.JPG
konkurs_logoped_2017_1.JPG
konkurs_logoped_2017_1.JPG
konkurs_logoped_2017_2.JPG
konkurs_logoped_2017_2.JPG
konkurs_logoped_2017_2.JPG
konkurs_logoped_2017_3.JPG
konkurs_logoped_2017_3.JPG
konkurs_logoped_2017_3.JPG
konkurs_logoped_2017_4.JPG
konkurs_logoped_2017_4.JPG
konkurs_logoped_2017_4.JPG
konkurs_logoped_2017_5.JPG
konkurs_logoped_2017_5.JPG
konkurs_logoped_2017_5.JPG
konkurs_logoped_2017_6.JPG
konkurs_logoped_2017_6.JPG
konkurs_logoped_2017_6.JPG