Podstawowym zadaniem Filii Nr1 MBP w Pyskowicach jest wypożyczanie na zewnątrz i udostępnianie na miejscu w czytelni, książek dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Zbiory placówki obejmują literaturę piękną i popularnonaukową dla wszystkich grup czytelniczych.

Aby zostać czytelnikiem biblioteki należy przyjść do lokalu placówki z dokumentem tożsamości
i po zapoznaniu się z regulaminem wypożyczeń wypełnić kartę zapisu.
Filia Nr 1 wyposażona jest w 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Na jednym z nich zainstalowane są dodatkowo gry komputerowe. Korzystanie z tych stanowisk jest bezpłatne.
W placówce można także skorzystać z odpłatnych usług kserograficznych.
Filia Nr 1 wypożycza również, za okazaniem dokumentu tożsamości, łyżwy, piłki, paletki i piłeczki do tenisa stołowego.