Biblioferie 2023 w oddziale dla dzieci codziennie w godzinach 12 do 13:30