MBP Pomaga uchodźcom w zakresie dostępu do internetu, usług ksero i drukowaniu dokumentów na miejscu