28,15,0,50,1
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,40,10,5,0,1,0,15,0,1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

W dniu 21 marca odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach wykład pt. „Prawo konsumenckie”, który wygłosiła pani Agnieszka Kazubek - aplikant radcowski. Słuchacze dowiedzieli się jakie prawa mają konsumenci, a także poznali zagrożenia na jakie mogą być narażenie ze strony nieuczciwych sprzedawców.