Klasa 1 ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach wzięła dzisiaj udział w lekcji bibliotecznej
pt "Witamy wiosnę" 🙂 🌷🌷 Oprócz wysłuchania bajki, rozmowy i wspólnej zabawy, uczniowie zapoznali się również
z Oddziałem dla Dzieci 🙂