28,15,0,50,1
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,40,10,5,0,1,0,15,0,1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

W czasie pierwszej części lekcji bibliotecznej grupa świetlicowa z SP Nr 5 w Pyskowicach wysłuchała fragmentów opowiadania „Anaruk chłopiec z Grenlandii” Cz. Centkiewicza. Następnie uczniowie na globusie poszukiwali bieguna południowego i północnego, a z mapy („Mapy Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata” – A. i D. Mizielińscy)dowiedzieli się o mieszkańcach Arktyki i żyjących tam zwierzętach. Druga część zajęć przeznaczona była na wykonanie niedźwiedzia polarnego z wełny. W marcu uczniowie odwiedzą biegun południowy.