Oddział dla Dzieci zaprasza w środę 11.04.2018r. w godz. 15.00-16.30
na zajęcia plastyczne „Wiosenne trele”

Wróbel na gałęzi