Odwiedziny pyskowickich Przedszkolaków w Oddziale dla Dzieci to zawsze czas spędzony w radosnej i pełnej uśmiechów atmosferze.

Zdjecie z dziećmi

Zdjecie z dziećmi

Zdjecie z dziećmi